Kiến thức về website

Làm sao để tăng lượng truy cập cho website của bạn?

Việc tăng lưu lượng khách hàng truy cập đến website của bạn chủ yếu thông qua nguồn tìm kiếm tự nhiên (organic search) từ các công cụ tìm kiếm (chủ yếu là Google), nếu lượng truy cập càng cao đồng nghĩa với từ khóa...