Khoảng 57% lượng truy cập website từ thiết bị di động

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các thiết bị di động trong những năm gần đây đã giúp lượng truy cập web từ các thiết bị di động lần đầu tiên vượt qua lượng truy cập từ máy tính truyền thống, những con số đó tiếp tục tăng lên nghiêng về phần điện thoại di động, tuy vậy chúng ta chưa có một báo cáo chính xác nào về việc lưu lượng truy cập là bao nhiêu.

57% Lưu lượng truy cập từ thiết bị di động.

Ngày 20/08/2017 một đơn vị thứ 3 đã giới thiệu với chúng ta về những lưu lượng truy cập khác nhau từ máy tính bảng và điện thoại so với máy tính để bàn và laptop, Đó chính là BrightEdge, với BrightEdge đã dựa vào các con số mà khách hàng đã sử dụng dịch vụ của họ để đưa ra con số rằng 57 % được truy vấn từ điện thoại di động và máy tính bảng số còn lại là 43% được truy cập từ máy tính để bàn.

Theo thỏa thuân giữa BrightEdge và StatCounter thì thấy rằng ằng lưu lượng di động ở Mỹ (điện thoại thông minh + máy tính bảng) hiện là khoảng 54 phần trăm tổng lưu lượng truy cập Internet ( tức là data được tải xuống từ điện thoại di động). BrightEdge cũng báo cáo rằng các truy vấn tìm kiếm di động so với máy tính để bàn khác nhau tới 80%

Nghiên cứu của BrightEdge cho thấy cùng một truy vấn trên cùng một công cụ tìm kiếm đã tạo ra thứ hạng khác nhau trong điện thoại di động và máy tính để bàn .Sự biến thiên cũng có thể nhìn thấy khi phân tích chỉ 20 vị trí xếp hạng hàng đầu chỉ với 47% từ khoá tạo ra thứ hạng khác nhau trên các thiết bị khác nhau.

Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa riêng cho điện thoại di động và máy tính để bàn.BrightEdge nói: “Nếu các thương hiệu không theo dõi và tối ưu hóa cho cả hai kênh thiết bị, họ có thể để mất cơ hội và đe dọa cũng như ảnh hưởng đến thương hiệu cũng như doanh thu của họ.“

Qua các thông số trên ta thấy, dữ liệu được tải từ điện thoại và máy tính, cũng như dùng điện thoại tìm kiếm nhiều hay máy tính nhiều. Chính vì điều đó, chúng ta sẽ có những định hướng để làm SEO như thế nào để đạt hiệu quả trong việc tiếp thị tới khách hàng.

Related Post:

Tags:

Comment Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *