Tagged: seo

Những kiến thức không thể thiếu khi SEO onpage

SEO (Search Engine Optimization) nói đơn giản là những điều bạn cần làm để cải thiện vị trí xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, trong đó có thiết lập cấu hình, kỹ thuật áp dụng trên trang web (SEO onpage) và...

Thế nào là 1 bài viết chuẩn SEO?

Một bài viết chuẩn seo thực chất là dạng bài viết tối ưu hóa nội dung để tăng thứ hạng các công cụ tìm kiếm. (Ở Việt Nam ta nên nhắm tới Google vì nó chiếm khoảng 95% thị phần tìm kiếm), nhằm thu hút...